Wat wij doen

...onze visie op gebruikersadoptie

GOED GEREEDSCHAP IS MAAR HET HALVE WERK

We werken steeds meer digitaal en IT speelt een steeds grotere rol binnen organisaties. De ontwikkelingen in technologie volgen elkaar steeds sneller op en beloven telkens nieuwe manieren om sneller en efficiënter te kunnen werken. ICT afdelingen besteden veel tijd en geld aan de technische invulling om de betrouwbaarheid te garanderen en de implementatie zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch brengt een groot deel van de ICT projecten nog steeds niet het resultaat wat men ervan verwachtte. De belangrijkste reden hiervoor is steeds minder vaak de techniek, maar vooral het gebrek aan draagvlak en aandacht voor verandering voor de gebruiker.

TECHNOLOGIE IS NIET HET DOEL

Technologie is een middel, een stuk gereedschap wat pas waarde toevoegt als de gebruiker het gaat gebruiken. En juist aan die gebruiker besteden we te weinig aandacht. We geven veel geld uit aan het gereedschap, maar besteden slechts een fractie van dat bedrag aan de gebruiker die er mee aan de slag moet. Soms krijgt de gebruiker een instructievideo of generieke training over hoe de tool werkt, maar zelfs dat is vaak een sluitpost.

DE GEBRUIKER CENTRAAL

Nieuwe tools brengen meestal een verandering in werkwijze met zich mee en slechts een klein deel van de gebruikers zal deze verandering meteen omarmen en toepassen.  Het grootste deel van de gebruikers raakt pas gemotiveerd wanneer hen duidelijk is waarom de verandering plaats vindt en als zij begrijpen hoe het hun werk leuker, beter en makkelijker maakt. Niet alleen wat het betekent voor de organisatie, maar ook voor hen persoonlijk. Verandering begint vanuit de gebruiker, niet vanuit de tool.

digitale adoptie aanpak

VERANDEREN GAAT NIET VANZELF

Gebruikers nemen niet alleen hun hoofd en handen mee naar het werk, maar ook hun hart. Kennis en communicatie helpt hen het hoe en waarom te begrijpen, maar om het daadwerkelijk om te zetten in actie, moet de gebruiker ook willen veranderen. Niet alleen ratio (IQ), maar ook emoties (EQ) spelen daarin een belangrijke rol. Persoonlijke situaties, overtuigingen, vertrouwen en angst hebben invloed op de wil om te veranderen. Echte verandering begint van binnenuit, vanuit het hart.

ANDERS VERANDEREN

Omdat er anders niets verandert. Onze aanpak is daarom gebaseerd op een mix van beproefde verandermanagement technieken, gecombineerd met onze jarenlange ervaring in organisatie en ICT-management. Wij helpen organisaties de menselijke kant van de IT-implementaties te adresseren en te zorgen dat medewerkers de verandering niet alleen accepteren (draagvlak), maar deze actief omarmen en ermee aan de slag gaan (een activerend draagvlak). Wij hebben diverse beproefde adoptiemiddelen die we hiervoor kunnen gebruiken, passend bij jullie organisatie en gebruikers.

ANDERS LEREN

Mensen leren het snelst als iets herkenbaar voor ze is en ze het meteen kunnen toepassen. Vaak bevatten algemene instructievideo’s of trainingen te veel en niet relevante informatie waardoor de nieuwe werkwijze ingewikkelder, minder efficiënt en minder leuk lijkt. Wij maken video’s en leermiddelen op maat, in de taal van de gebruiker en vanuit hun eigen (digitale) werkomgeving. Herkenbaar, beknopt en direct toepasbaar, waardoor de gebruiker de nieuwe werkwijze als zinvol en plezierig zal ervaren en deze sneller zal omarmen.

WAT KUN JE VAN ONS VERWACHTEN?

Wij zijn een hands-on organisatie, wij adviseren niet alleen, maar zijn actie gedreven en implementeren onze aanpak samen met onze klanten. Dus geen papieren tijger vol aanbevelingen maar een concrete aanpak, met onze voeten in de klei, pragmatisch, resultaat gedreven en tegen vaste tarieven. Veranderen doe je samen, samen met je collega’s, samen met je medewerkers en samen met ons!

Scroll naar boven